8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

పర్యావరణ నినాదాలు


  Lets go green to get our globe clean


  Save water! Save Life!


  Cut a Tree, Cut a Tree and 


there’ll be no more left to see.


  Less pollution is the best solution


 Save water, it will save you later!

నరికిన చెట్టు  - నరకానికి మెట్టు 

చెట్లు నాటదాం - భూమిని కాపాడదాం

పచ్చని చెట్లు - ప్రగతికి మెట్లు

ప్లాస్టిక్ కళ కళా -  భూమాత విల విల  

మన భూమి - మన కోసం - మన పిల్లల కోసం 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి